W sobotę 5 września cała Polska czytała „Balladynę” Juliusza Słowackiego również w Gniewoszowie Biblioteka Publiczna wspólnie z Biblioteką szkolną zorganizowały  czytanie po raz piąty. Honorowy patronat nad akcją objęła obecna Para Prezydencka- Andrzej i Agata Duda. Spotkanie z literaturą odbyło się nie jak w poprzednich latach w siedzibie biblioteki, ale w Klubie Senior Plus.

Gniewoszowskie spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych gości następnie odczytany został list od prezydenta  zachęcający do czytania polskiej literatury.
W głośne czytanie fragmentów powieści włączyli się uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie: Weronika Szewczyk, Agata Kobiałka, Maksymilian Dec, i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole: Natalia Abramczyk, Wiktoria Gozdalska, Aleksandra Podsiadła, Bartosz Sztrekier, członkowie Klubu Seniora: Teresa Gogacz, oraz członek Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów Ryszard Szewczyk.

Tło dla czytanego tekstu stanowiła prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego
Chętni mieli możliwość ostemplowania własnych książek „Balladyna” okolicznościową pieczęcią, przesłaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gorąco dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w zorganizowanie Narodowego Czytania 2020 w naszej gminie. Zapraszamy oczywiście do wspólnego czytania w przyszłym roku.