Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda. 16 maja br., przypada 100. rocznica jego urodzin i 35. rocznica śmierci „wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty" i Sejm „w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd".

Leopold Tyrmand, autor kultowej powieści „Zły"i bezkompromisowego „Dziennika 1954" był jednym z najbardziej oryginalnych prozaików polskich drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną

 - napisano w uchwale, którą przed głosowaniem odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego w czasach stalinowskich jazzu. „Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnię przyzwoitością, niewolę wolnością - na mocy dekretu komunistycznych władców"- pisał

 - głosi uchwała.

 Przytoczono w niej słowa pisarza:

 „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności".

 

 

 

Czasem niewiele śpią, karmią, chronią, wychowują, uczą, zabawiają i troskliwie obserwują pierwsze kroki dzieci, pozwalając im odejść, gdy osiągną samodzielność – rodzice.

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat potencjału i wyzwań związanych z życiem rodzinnym. Rodzina wg naukowców to grupa osób powiązanych ze sobą poprzez małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo czy wspólne zamieszkiwanie, a zdaniem socjologów to podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

Lew Tołstoj rosyjski pisarz i myśliciel napisał tak :

 „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”- te słowa pisarza ukazują jak ważną rolę w życiu każdego człowieka spełnia rodzina. W literaturze polskiej możemy odnaleźć przykłady obu rodzaju rodzin, bo rodziny są różne jak różni są ludzie. Najbardziej sens posiadania rodziny oddaje piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego - „Rodzina”, której refren brzmi:

 Rodzina, rodzina,

 rodzina, ach rodzina,

 rodzina nie cieszy ,

 nie cieszy gdy jest,

 lecz kiedy jej nima

 samotnyś jak pies.

 

Józef Klemens Piłsudski 1867-1935
Wybitny polski polityk i wojskowy, Naczelnik Państwa i Marszałek Polskiej Rzeczypospolitej, Honorowy Obywatel Miasta Kozienice. Urodzony 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie w majątku rodziców: Józefa i Marii z Billewiczów. Wychowany w duchu patriotycznym, od czasów młodości walczący o niepodległą Polskę. W latach 90 XIX wieku był jednym ze współzałożycieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Był twórcą Legionów polskich i komendantem I Brygady. To organizator i dowódca Wojska Polskiego. W latach 1918 - 1922 Naczelnik Państwa. W 1926 roku był inspiratorem zamachu majowego i przywódcą sanacji. Zmarł 12 maja 1935 roku. Jego ciało zostało pochowane na Wawelu, serce zaś w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.