Od 15.03.2021r. do 28.03.2021r. Biblioteka Publiczna będzie udostępniała zbiory w formie bezkontaktowej na zewnątrz budynków z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych