W 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.500 zł. W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Nasza placówka będzie mogła zakupić książki (w tradycyjnej formie kartkowej), audiobooki, zdalny dostęp do książek w formatach e-booków oraz synchrobooków.

Zakup zbiorów bibliotecznych do naszej Biblioteki od wielu lat jest współfinansowany w ramach w/w programu (wcześniej pod nazwą Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek).