18 maja 2020 roku 100 rocznica urodzin Karola Józefa Wojtyły jedynego Papieża Polaka

 Jan Paweł II był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Papież rządził Kościołem od 16 października 1978 roku. Swoje imię Jan Paweł II przyjął po poprzednikach. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Dziewięć lat po śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Jaka jest biografia papieża Jana Pawła II?

Urodził się w Wadowicach jako Karol Wojtyła w 1920 roku. W czasie okupacji pracował w krakowskich kamieniołomach, potem wstąpił do tajnego seminarium. Pierwszą parafią późniejszego papieża Jana Pawła II była Niegowić. Potem pracował z młodzieżą w parafii św. Floriana w Krakowie. Wiarę w ludzi młodych papież zaniósł do Rzymu. To Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży.

W biografii podkreśla się, że Jan Paweł II nie zaniedbywał też formacji intelektualnej. Był cenionym naukowcem i wykładowcą, znawcą filozofii i teologii. Potencjał Karola Wojtyły dostrzegł kard. Stefan Wyszyński i wspierał jego awanse w kościelnej hierarchii. Późniejszy papież Jan Paweł II szybko piął się w górę jako biskup i w końcu metropolita krakowski. Karol Wojtyła brał też udział w obradach Soboru Watykańskiego II.

Jan Paweł II zmienił oblicze papiestwa. Po wyborze na tron piotrowy zrewolucjonizował kontakt z ludźmi. Jana Pawła II kochali nie tylko Polacy, ale katolicy na całym świecie. Papieża-Polaka szanowali tez przywódcy innych państw, a nawet ludzie niewierzący. Jan Paweł II rozpoczął wielką reformę Kościoła, dyskusję o nowej ewangelizacji i ekumenizmie.

Pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. 13 maja miał miejsce zamach na Papieża. Jan Paweł II został postrzelony na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że swoje ocalenie zawdzięcza wstawiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej.

Święty Jan Paweł II Wielki został wyniesiony na ołtarze 27 kwietnia 2014 roku. Od tamtej pory Kościół zachęca, by modlić się za wstawiennictwem Papieża-Polaka. Powstają jego liczne sanktuaria oraz kościoły pod wezwaniem Jana Pawła II.

Z ogromnego bogactwa wypowiedzi Jana Pawła II ciężko wybrać te najpiękniejsze cytaty. Wiele sformułowań papieża z Polski weszło do potocznego języka i są powszechnie znane na całym świecie, oto kilka z nich.

 O człowieku:

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia [Homilia w Gdańsku, 1987 r.]

 O rodzinie:

Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. [List do Rodzin, 1994 r.]

 O cywilizacji:

Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść. [Przemówienie podczas nabożeństwa Maryjnego w Muchowcu, 1983 r.]

 O cierpieniu:

 Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie [List apostolski "Salvifici Doloris", 1984 r.]