Czasem niewiele śpią, karmią, chronią, wychowują, uczą, zabawiają i troskliwie obserwują pierwsze kroki dzieci, pozwalając im odejść, gdy osiągną samodzielność – rodzice.

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat potencjału i wyzwań związanych z życiem rodzinnym. Rodzina wg naukowców to grupa osób powiązanych ze sobą poprzez małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo czy wspólne zamieszkiwanie, a zdaniem socjologów to podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

Lew Tołstoj rosyjski pisarz i myśliciel napisał tak :

 „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”- te słowa pisarza ukazują jak ważną rolę w życiu każdego człowieka spełnia rodzina. W literaturze polskiej możemy odnaleźć przykłady obu rodzaju rodzin, bo rodziny są różne jak różni są ludzie. Najbardziej sens posiadania rodziny oddaje piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego - „Rodzina”, której refren brzmi:

 Rodzina, rodzina,

 rodzina, ach rodzina,

 rodzina nie cieszy ,

 nie cieszy gdy jest,

 lecz kiedy jej nima

 samotnyś jak pies.