Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów uzyskała środki na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu biblioteka zakupiła 2 laptopy, drukarkę, tablet, głośniki, projektor oraz 3 czytniki e-booków.
Zakupiony sprzęt ma za zadanie unowocześnić bibliotekę, a także stworzyć czytelnikom stały dostęp do Internetu.

Zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.