W niedzielę 15 grudnia br. podczas Wigilii Gminnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu: literackiego „Nowa legenda ziemi gniewoszowskiej” oraz plastycznego „Moja mała ojczyzna”. Nagrody i dyplomy wręczyli Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac oraz pedagog Edyta Dajek. Nagrody rzeczowe  dla uczestników IV edycji konkursów ufundowali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, Urząd Gminy w Gniewoszowie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów.

W skład Komisji Konkursowych weszli: przewodnicząca — Izabella Kierasińska, członkowie: Danuta Błażyńska, Edyta Dajek, Marta Słyk komisja dokonała oceny i ustaliła wyniki konkursu.

Konkurs literacki miał na celu: poznanie regionalnych legend, rozbudzenie kreatywności, twórczej inwencji dziecka oraz rozwijanie jego wyobraźni. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.
W konkursie literackim „Nowa legenda ziemi gniewoszowskiej” wzięło udział czterech uczestników.

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas I-IV
I miejsce zajęła: Amelia Leonhard
            („Legenda o zatopionym kościele”).

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
I miejsce zajęła: Weronika Szewczyk
            („Legenda o Wielkim Kopcu Oleksowskim”)
II miejsce zajął: Bartłomiej Laskowski
            („Nowa legenda ziemi gniewoszowskiej”)
III miejsce zajęła: Kinga Bachanek
            („O Tadku i jego przygodzie w nieznane”).


Celem konkursu plastycznego było: zapoznanie z miejscami, historią i tradycją naszego regionu, dostrzeganie jego piękna i oryginalności oraz identyfikowanie się dzieci z miejscem swojego urodzenia, kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej, rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej dzieci. Na konkurs wpłynęło 20 prac.

W każdej z trzech kategorii komisja wyłoniła laureatów, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i upominki.

W kategorii dzieci przedszkolne:
I miejsca zajął: Filip Majchrzak.

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas I-III
I miejsce zajęła: Ewa Urban
II miejsce zajął: Jan Majchrzak
III miejsce zajęli: Mateusz Woźniak oraz Kamil Arażny.

W tej kategorii wiekowej przyznano wyróżnienia dla Karola Dziuby i Mai Ścibior.

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII
I miejsce zajęła: Wiktoria Zawadzka
II miejsce zajęła: Weronika Szewczyk
III miejsce zajęła: Kinga Bachanek.

W tej kategorii wiekowej przyznano wyróżnienie dla Julii Szewczyk.

Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom.