W piątek 22 listopada uczniowie klas I a i I b z Zespołu-Szkolnego w Gniewoszowie zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Publicznej. Wszystkie dzieci zostały zapoznane z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Uczniom zostały odczytane Prośby Książki. Po wysłuchaniu dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek. Następnie zostały przeprowadzone bajkowe zagadki czytelnicze.
Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom i zakładki do książek. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy raz książkę w bibliotece publicznej.
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.