6 listopada dzieci z III klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Gniewoszowie uczestniczyły w zajęciach patriotycznych.