Godziny pracy
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Poniedziałek.............................7:30 - 15:30
Wtorek......................................8:00 - 16:00     
Środa.........................................7:30 - 15:30
Czwartek...................................7:30 - 15:30
Piątek........................................7:30 - 15:30